AVUI

max:22º
min:9º

Que fem

L’ OAC neix al 2014 com una unitat administrativa que assumeix les funcions d’informació administrativa i d’atenció ciutadana.  

Missió de l'OAC


La seva missió és facilitar al veïnatge, empreses i visitants, la seva relació amb l’Ajuntament, atenent i orientant tant les seves demandes d’informació com de gestió a través del canal de la seva preferència: presencial, telemàtic i telefònicament.

 

Funcions de l'OAC


 • Rebre i acollir la ciutadania, a fi d’aportar-los l’orientació i l’ajuda que necessitin en el moment inicial de la seva visita.
 • Orientar-los i informar, a fi d’oferir-los els aclariments i les ajudes d’índole pràctica que requereixin sobre els procediments, tràmits, requisits i la documentació per als projectes, les actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme, o per gaudir d’un servei públic o beneficiar-se d’una prestació.
 • Informar sobre el dret d’accés o de participació en la informació pública als expedients i als documents municipals.
 • Difondre la informació que integra el Sistema d’informació a la ciutadania de l’Ajuntament de Guissona.
 • Compulsar documents.
 • Rebre iniciatives o suggeriments que formuli la ciutadania per millorar la qualitat dels serveis, simplificar els tràmits o suprimir els que no siguin necessaris, així com proposar mesures per el desenvolupament de les normes i criteris generals que facilitin o permetin una millora contínua en la gestió tant del Sistema d’informació a la ciutadania com de les queixes i suggeriments.
 • Rebre i tramitar les queixes i les reclamacions de la ciutadania relatives als serveis prestats per l’Ajuntament.
 • Tramitar i resoldre totes aquelles qüestions que per urgència o simplicitat permetin una resposta immediata.
 • Rebre els avisos i avaries que fa la ciutadania quant als serveis urbans: preinscripcions als casals, sol·licitud d’hora per expedició de dni, ...
 • De la mateixa manera, faran totes les funcions que els encomanin dins l’àmbit de les seves competències, amb vista a aconseguir la millor comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Guissona.

 

Recomanacions per un servei més còmode


 • Pot estalviar-se desplaçaments innecessaris, si abans de venir a l’OAC, consulta la web municipal www.guissona.cat o truca al 973 550 005
 • Quan inicií un tràmit, procuri aportar tota la documentació fotocopiada complerta i correcta.
 • No esperi fins l’últim moment per realitzar les seves gestions. Podria haver demores imprevistes.