AVUI

max:22º
min:5º
Sou a: Inici / L’Ajuntament / Jutjat de Pau

Jutjat de Pau

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'Ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de 4 anys. 

COMPETÈNCIES

  • Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l´article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d´arrendament de finques rústiques o urbanes.
  • Igualment, els jutges de pau son competents, per delegació del Jutge Encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i així, practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions), s’exclouen les relatives al llibre IV (tuteles) de les quals en son competents. De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius referits al seu àmbit de competència.

 

Jutge de Pau: Miquel Castelló

 

Horari del Jutjat de Pau i del Registre Civil:
Dilluns, dimecres i divendres: 10.00 a 12.00h